Podstawowe zadania

 Podstawowe zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • Pełnienie całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia i kryzysu,
  • Współdziałanie z Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego,
  • Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne na terenie powiatu,
  • Sporządzanie meldunków doraźnych i całodobowych o zdarzeniach i sytuacji kryzysowej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania kryzysowego w Szczecinie
  • Dokumentowanie działań podejmowanych przez służby dyżurne,
  • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • Podejmowanie działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia większej ilości osób lub mienia o większych rozmiarach, albo środowiska na znacznych obszarach.