Przebudowa ciągu ulic Basztowej, Strzeleckiej i Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim

Przedmiotem zadania jest przebudowa ciągu ulic Basztowej, Strzeleckiej i Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim, o łącznej długości 513 m.

Zadanie obejmuje m.in.:

  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie     i nawierzchni z kostki granitowej rzędowej, cięto-łupanej, spoinowanej piaskiem i fugą żywiczno-epoksydową,
  • wykonanie nowej konstrukcji chodnika z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie i nawierzchni z kostki kamiennej oraz płytek chodnikowych płukanych,
  • wykonanie nowej konstrukcji wjazdów i parkingu,
  • wykonanie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Okres realizacji: wrzesień 2021 – sierpień 2022