Jednostki Organizacyjne

Dom Dziecka w Lubinie
Lubin ul. Główna 44
72-500 Międzyzdroje
tel: 91 32 84 157

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
Śniatowo
72-400 Kamień Pomorski
tel.: 91 38 32 390 lub 91 38 32 325
https://dps.powiatkamienski.pl/
https://bip-dpssniatowo.powiatkamienski.pl/

Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach
ul. Leśna 24
72-500 Międzyzdroje
tel. /fax.: 91 32 82 720, 32 80 194
https://dwd.powiatkamienski.pl/
https://bip-dwdmiedzyzdroje.powiatkamienski.pl/

Dom Dziecka w Wisełce
ul. Leśna 4
72-513 Wisełka
tel.: 91 32 65 477
https://copow.powiatkamienski.pl/
https://bip-copow.powiatkamienski.pl/

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
ul. M. Konopnickiej 19
72-400 Kamień Pomorski
tel. /fax.: 91 38 20 492
www.lokamien.edupage.org
https://lo.powiatkamienski.pl/
https://bip-lokamien.powiatkamienski.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
tel.: 91 38 20 773
www.pppkamien.pl
https://ppp.powiatkamienski.pl/
https://bip-ppp.powiatkamienski.pl/

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolinie

Ul. Kolejowa 1
72-510 Wolin
tel. /fax.: 91 32 61 490
https://ppp-wolin.powiatkamienski.pl/
https://bip-pppwolin.powiatkamienski.pl/

Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Topolowa 4
72-400 Kamień Pomorski
tel.: 91 38 20 285
http://www.pupkamienpomorski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
tel.: 91 38 23 386
www.pcprkamienpomorski.pl
https://pcpr.powiatkamienski.pl/
https://bip-pcpr.powiatkamienski.pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ul. Wolińska 9a
72-400 Kamień Pomorski
tel. /fax.: 91 38 21 794
https://sosw.powiatkamienski.pl/
https://bip-sosw.powiatkamienski.pl/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Benicach
Benice 12a, 72-400 Kamień Pomorski
woj. zachodniopomorskie
tel../fax 91 38 32 121
http://zspbenice.pl
https://zsp-benice.powiatkamienski.pl/
https://bip-zspbenice.powiatkamienski.pl/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7
72-400 Kamień Pomorski
tel.: sekretariat: 91 38 20 472
Gastronomia: 91 38 21 261
fax.: 91 38 20 472
https://zspkamien.edupage.org/
https://zsp.powiatkamienski.pl/
https://bip-zspkamien.powiatkamienski.pl/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie
ul. Słowiańska 2
72-510 Wolin
tel. /fax.: 91 32 61 335
http://www.zspwolin.pl/
https://zsp-wolin.powiatkamienski.pl/
https://bip-zspwolin.powiatkamienski.pl/

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Nowoprojektowana 1
72-400 Kamień Pomorski
tel.: 91 38 23 203
https://zdp.powiatkamienski.pl/
https://bip-zdp.powiatkamienski.pl/