Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska - Recław

Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku 3,228 km pomiędzy miejscowościami Laska i Recław obejmuje wykonanie poszerzeń jezdni do 6,0 m, roboty ziemne, w tym wykonanie podbudowy z kruszyw, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowych ciągów pieszych w miejscowości. Przewiduje się także odwodnienie korpusu drogi, budowę przepustów i renowację rowów odwadniających, a także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Planowany termin realizacji: marzec 2023 - styczeń 2024