Przebudowa drogi powiatowej nr 1037Z w granicach Powiatu Kamieńskiego

Zadanie polega na przebudowie odcinka istniejącej drogi powiatowej nr 1037Z, o długości 0,937 km, w miejscowości Unibórz, w gminie Golczewo.

W ramach projektu wykonane zostaną następujące roboty:

  • przycięcie, rozebranie i frezowanie nawierzchni bitumicznych,
  • wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni,
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych,
  • profilowanie mieszankami mineralno – bitumicznymi nawierzchni jezdni,
  • wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego,
  • wykonanie 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych
  • wykonanie ciągów pieszych,
  • wykonanie 2 zatok autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych,
  • montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
  • profilowanie poboczy gruntowych i renowacja rowów.

Planowany termin realizacji: czerwiec – grudzień 2022.