Czas na kurs rzeźbienia w mydle

Tydzień pomału dobiega końca, zatem przyszedł czas na kurs rzeźbienia w mydle, w którym uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. Kurs odbywa się w ramach projektu „Kamień w zmysłach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Należy wspomnieć, iż kurs prowadzony jest przez Panią Dominikę Sadowską, która parę dni temu w Luksemburgu zdobyła dwa złote medale podczas Culinary World Cup.