Uczestniczy projektu "Kamień w zmysłach" wybrali się do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

W piątek 22 lutego br. grupa 39 uczniów oraz 4 opiekunów udała się do Poznania, gdzie swoją siedzibę ma Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą kształcenia, a także zobaczyć profesjonalne pracownie, w których na co dzień realizowane są zajęcia zawodowe.

Wyjazd uczniów odbył się w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.