Za nami Kurs dekorowania potraw

W dniach 25-26 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim odbył się Kurs dekorowania potraw, w którym udział wzięło 20 uczniów. W ramach kursu uczniowie poznali nowoczesne techniki dekorowania owoców i warzyw, a także zastosowanie kiełków, świeżych ziół na talerzu.

Wszystko to odbyło się dzięki projektowi "Kamień w zmysłach", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.