Rusza nabór uczestników do projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie"

Rozpoczyna się rekrutacja uczestników projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
 
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie poprzez realizację działań, które mają na celu lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy i które obejmują realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego i kursów zawodowych dla 63 uczestników projektu do końca czerwca 2019 r.
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 
 Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w:

  1. Sekretariacie szkoły,
  2. W biurze projektu (Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, pokój 11B),
  3. Na stronie internetowej:

Logo ue