Uczniowie ZSP w Wolinie zakończyli udział w kursie barmańskim

W dniach 02.12. - 09.12.2019 r. odbył się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie kolejny certyfikowany kurs zawodowy – barmański - w ramach realizowanego w szkole projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie”m współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. W 60-godzinnym kursie wzięło udział 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Podczas szkolenia barmańskiego, prowadzonego przez profesjonalnego trenera pana Krzysztofa Jędrzejewskiego uczniowie poznali min: zasady organizacji baru i pracy barmana, zasady serwowania napojów zimnych i gorących, receptury  koktajli, metody barmańskie i sprzęt barowy. Uczniowie przygotowywali i serwowali również koktajle klasyczne. Kurs zakończył się pomyślnie zdanym egzaminem praktycznym i teoretycznym oraz uzyskaniem przez uczniów certyfikatów potwierdzających nabyte podczas szkolenia wiedzę i umiejętności.