Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

W imieniu władz Powiatu Kamieńskiego
składamy wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym
najlepsze życzenia z okazji

DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Życzymy pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz realizacji potrzeb
społeczności lokalnej. Dziękując za owocną współpracę, życzymy niegasnącego zapału w realizacji zadań
i satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej roli.

Dziękujemy za zaangażowanie, wspólną troskę i działanie na rzecz naszej Małej Ojczyzny.
Wierzymy, że nasza dalsza wspólna praca przyczyni się do realizacji kolejnych przedsięwzięć,
których celem jest ciągły rozwój Powiatu Kamieńskiego.

Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami.